Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Làm sao để thoát khỏi kiếp ở rể nhục nhã này

Tôi làm gì cũng bị nói, cũng bị xỉa xói và mắng mỏ này nọ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định một hai rời khỏi nhà vợ, thoát khỏi kiếp ở rể nhục nhã này. Nặng nợ một cái tát tai mà mẹ đánh lên vợ tôi.

Chấp nhận ở rể nên mỗi khi cãi nhau với vợ, tôi chẳng khác nào thằng đi ở nhờ

Dẫu biết đây là diễn đàn dành cho phụ nữ nhưng hôm nay tôi vẫn phải lên đây than thở đôi câu xin chị em cho lời khuyên về hoàn cảnh của mình. Ngày trước vẫn thường nghe kiếp ở rể chẳng khác gì chó chui gầm chạn nhưng tôi không tin.