Hiển thị các bài đăng có nhãn suy-ngam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn suy-ngam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Đàn ông ,tiền bạc và quyền lực

Dường như những thứ liên quan đến tiền bạc và quyền lực không có một công thức chung nào trên cơ sở giới tính. Tuy nhiên, khi xử lý các vấn đề liên quan đến tiền hoặc tài chính ở một góc độ rộng hơn, những người đàn ông lại mắc một số sai lầm đặc trưng.

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017